C1. Mustafa Berker, Melike Mut. Nöroşirürji ve yoğun bakım. Hacettepe Tıp Dergisi 3:210-18, 1999

C2. Mustafa Berker, Selçuk Palaoğlu, Servet Arıoğul Sistemik Lupus Eritematozis’ e tüberküloz spondiliti eşlik edebilir mi? (Sorun Vaka) Hacettepe Tıp Dergisi 1998;

C3. Ahmet Çolak, Oğuz Caymaz, Mustafa Berker, Haldun Müderrisoğlu, Tunçalp Özgen.Subaraknoid kanamalarda elektrokardiyografik değişiklikler: 28 olgunun prospektif olarak incelenmesi Türk Nöroşirürji Dergisi (2): 31-34, 1991

C4. Bayram Çırak, Kamil Öge, Mustafa Berker , Vural Bertan. Kafa Travması Komplikasyonlarında Erken Cerrahinin Önemi.. Ulusal Travma Dergisi 1998, 4 (2): 104-108

C5. Mustafa Berker. Malign Gliomalı Çocuklarda Surveyi Etkileyen Faktörler (Çeviri ) Bedensel EngellileriGüçlendirme Vakfı Dergisi 1987 1:1, 76 ( Factors Affectıng Survıval of Children with Malıgnant Glomas John.L.Fox. Neurosurgery 1987 20:3, 416-420 )

C6. Bülent Önal, Fırat Narin, Mustafa Berker, Ömer Selçuk Palaoğlu. Sporcularda Kafa Yaralanmaları ve Şuur kaybı. Derleme.Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji – Özel sayı- 3(1) 2010:27-41

C7. Mustafa Berker, Derya Burcu Hazer. Hipofiz Makroadenomları 2014, Cilt 24, Sayı – Ek, Sayfa(lar): 020-025