Prof. Dr. Mustafa BERKER

1961 yılında Çorum’da doğmuş, ilköğrenimini Çorum da, orta ve lise öğrenimini Ankara da tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2 yıl süreyle Erzurum Pasinler Büyükdere köyünde ve Erzurum merkezde mecburi hizmetini yapmıştır.
1987-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji bölümünde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Ardından 2 yıl özel bir hastanede çalıştıktan sonra, mikronöroşirürji doktora programı için 1997 de Hacettepe ye dönerek, 2001 yılında doktora programını bitirmiştir. 2000 yılında 2 ay süreyle Gutenberg Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü( Mainz, Almanya)nde, 2003 yılında 6 ay süreyle Cleveland Clinic de (Cleveland, Ohio, ABD) gözlemci olarak çalışmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında 1999 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör olmuştur. Endonöroşirürji , kafa tabanı – hipofiz tümörleri ile ilgilenen Mustafa Berker in 38 adet yurtdışı yayını bulunmaktadır.
Evli ve iki kız çocuğu vardır.

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1984
Tıpta Uzmanlık Nöroşirürji Hacettepe Üniversitesi 1994
Doktora Mikronöroşirürji Hacettepe Üniversitesi 2001

Yüksek Lisans Tezi :

  • Deneysel Pinealektominin ve Fetal Pineal Bez Transplantasyonunun Kollajen Yaşlanması Üzerine Olan Etkisi: Uzmanlık Tezi- 1994,

Doktora Tezi:

  • Sıçanlarda Deneysel Anevrizma Modelinde Görülen Apopitozise Pinealektominin ve Melatoninin Etkilerinin İncelenmesi : Mikronöroşirürji Doktora Tezi – 2001,

Görevler:

Görev Görev Yeri Yıl
Pratisyen Erzurum-Pasinler- Büyükdere köyü Sağlık Ocağı hekimliği 1984-1986
Pratisyen Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Dispanser hekimliği 1986-1987
Ar.Gör. Nöroşirürji Anabilimdalı-Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1987-1994
Uzman Bayındır Tıp Merkezi -Ankara 1994-1996
Doktora Arş. Gör. Mikronöroşirürji– Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniv. 1996-2001
Uzman Nöroşirürji Anabilimdalı-Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1996-1999
Visiting fellow Gutenberg Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü, Mainz, Almanya 2000
Visiting fellow Cleveland Clinic Nöroşirürji Bölümü, Cleveland, Ohio, ABD 2002-2003
Yar.Doç. Nöroşirürji Anabilimdalı-Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999-2005
Doçent Nöroşirürji Anabilimdalı-Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 2005-2011
Profesör Nöroşirürji Anabilimdalı-Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 2011 -

Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. ”Nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde sürekli intrakranial basınç ve EEG monitorizasyonunun hasta tedavi yöntemleri ve prognoz etkilerinimn incelenmesi” : HÜTF araştırma projesi 02 G 130, proje yöneticisi, 2003
  2. “Transunkal Selektif amigdalohipokampektominin postoperatif sonuçları ve prognoz üzerine olan etkileri” :HÜTF araştırma projesi 02 G 110, proje yöneticisi, 2003
  3. “Transunkal yaklaşımla ve retraktör sistemi yardımıyla basiler tepe anevrizmalarının cerrahi tedavisi” : HÜTF araştırma projesi 02 G 57, proje yöneticisi, 2003
  4. “Glial tümörlerde ARHI tumör supresör geninde LOH ve metilesyon porfillerinin araştırılması” : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, A tipi çok merkezli araştırma projesi proje yardımcısı, 2004
  5. “Ratlarda travmatik beyin hasarı sonrası topiramat ın nöroprotektif etkisinin araştırılma: ” HÜTF araştırma projesi, proje yöneticisi, 2004

Dernek Uyelikleri:

  • Türk Nöroşirürji Derneği
  • North American Skull Base Surgery Society
  • Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakım Derneği