D1. Mut M, Berker M, Yıldız B, Çelik Ö, Özgen T. ‘Intracranial meningiomas:case series of Hacettepe University’.TND XVI. Bilimsel kongresi, İstanbul (Oral presentation). Abstract book; OM 09; pg:50, 2002.

D2. Çataltepe O, Berker M, Cila A, Akalan N. ‘Endoskopik Üçüncü ventriklostomi ve sine faz-kontrast MRI’ın hasta takibinde önemi’. TND XVI. Bilimsel kongresi, (Sözlü). İstanbul. Özet kitabı SP 09; sy:159, 2002.

D3. Berker M, Söylemezoglu F, Özgen T. ‘Sıçanlarda deneysel anevrizma modelinde görülen apopitozise pinealektominin ve melatoninin etkilerinin incelenmesi’. TND XVI. Bilimsel kongresi, (Sözlü). İstanbul. Özet kitabı, SV 02; sy:166, 2002.

D4. Dağlıoğlu E, Berker M, Demirci M, Tuncel M, Karabulut E, Karakoç E, Kaptan M, Erbengi A. ‘Ratlarda hasarlı periferik sinirlere Simvastatinin etkisinin histopatolojik ve elekrofizyolojik olarak incelenmesi’. TND XVI. Bilimsel kongresi, (Sözlü). İstanbul. Özet kitabı, SS 26; sy:188, 2002

D5. Berker M, Aydın S, Özgen T. ‘Yeni model çok delikli akrilik kranioplasti modelinin tavşanlarda uygulanması’. TND XVI. Bilimsel kongresi, (Sözlü). İstanbul. Özet kitabı, ST 02; sy:238, 2002.

D6. Berker M, Altın M, Gülşen S, Özcan OE. ‘ Hızla kendiliğinden emilen travmatik akut subdural hematom: Olgu sunumu’. TND XV. Bilimsel kongresi, (Sözlü). Antalya. Özet kitabı, STR-04; sy:186, 2001

D7. Dikmenoglu N, Ergönü Zl, Berker M, Bozkurt G. ‘Pinealektomi ve melatoninin eritrosit deformabilitesine etkileri’. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 27. Ulusal Fizyoloji Kongresi, .(Sözlü) İstanbul. Özet kitabı, sy:32, 2001

D8. Haliloğlu G, Atilla P, Berker M, Anlar B, Çakar AN, Aysun S. ‘Hipoksik iskemikensefalopatide intravenöz immünogloulin kullanımı:7 günlük sıçanlarda deneysel çalışma’. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (Sözlü). Ankara. Özet kitabı, S1; sy:58 2000.

D9. Haliloğlu G, Atilla P, Berker M, Anlar B, Çakar A.N, Aysun S. ‘Hipoksik iskemikensefalopatide intravenöz immünogloulin kullanımı:7 günlük sıçanlarda deneysel çalışma’. 22. Pediatri Günleri (poster), İstanbul. Özet kitabı, P-6; sy:245, 2000.

D10. Gürer G, Demirci M, Nurlu G, Berker M. ‘Beyin Ölümünde kalp hızı değişkenliğinin spectral ve nonlinear dinamik özellikleri’. XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi, (sözlü) , İstanbul. 2000. Türk Nöroloji Dergisi 3: S-44; sayfa 15, 2000.

D11. Berker M, Gök B, Öge K, Oruckaptan O, Özcan OE, Özgen T, Söylemezoğlu F. ‘Santral Nörositomlar’. TND XXIV. Bilimsel Kongresi, (sözlü), Antalya. Özet kitabı SO-15; sy:96, 2000

D12. Berker M, Alptekin M, Öge K, Özcan OE, Özgen T. ‘Multiple İntrakranial Anevrizmalar. TND XXIV. Bilimsel Kongresi, (sözlü), Antalya. Özet kitabı SV-11; sy:123, 2000

D13. Al-Rousan N, Berker M, Tuncel M, Kılınç K, Palaoğlu S. ‘ Deneysel Travmatik beyin hasarında oksijenlenmiş perflorokarbonun beyin koruyucu etkisi’. TND XXIV. Bilimsel Kongresi, (sözlü), Antalya. Özet kitabı PT-16; sy:321, 2000

D.14. Şahin A, Berker M, Aypar Ü. ‘Lomber diskektomi sırasında gelişen arteriyel perforasyonda yaklaşım’. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi,(Poster), Antalya. Özet kitabı; 74; sy:187, 1998.

D15. Berker M, Palaoğlu S, Çırak B, Atalay B, Arıoğul S. ‘Sistemik Lupus Eritematozis ve tüberkuloz spondiliti’. TND 11. Bilimsel Kongresi (Poster). Antalya, Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 10, sy:30, 1997

D16. Palaoğlu S, Önerci M, Berker M, Atalay B. ‘Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi’. TND 11. Bilimsel Kongresi (Poster). Antalya, Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 10, sy:61, 1997

D17. Ussseli İ, Berker M, Akpınar G, Açıkgöz B, Güngen Y. Pineal Kordoma Vaka takdimi. TND, Mayıs 1997 Antalya Kongresi (Poster)

D18. Çırak B, Atalay B, Berker M, Palaoğlu S, Söylemezoğlu F, Özkan B, Özon A, Yordam N, Bilginturan N. ‘Çocukluk Çağı Cushing Hastalığında Transsfenoidal Cerrahi’. TND 11. Bilimsel Kongresi (Poster). Antalya, Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 10, sy:206, 1997

D19. Çırak B, Koçak A, Berker M, Atalay B, Palaoğlu S, Kılınç K. ‘Kafa Travmalarında Sekonder Hasarı Önlemede Melatonin etkisi’. TND 11. Bilimsel Kongresi (Poster). Antalya, Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 10, sy:274, 1997

D20. Berker M, Usseli İ, Açıkgöz B. “Multiple Sistem Travması olan Nöroşirürji Hastalarında Yağ Embolisi”. TND 10. Bilimsel Kongresi (Poster) , Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 9, sy:115, 1996

D21. Usseli İ, Berker M, Açıkgöz B, Ateş B. “Ağır Nöroşirürji Hastalarının Berslenmesinde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması”. TND 10. Bilimsel Kongresi (Poster), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 9, sy:168, 1996

D22. Berker M, Usseli İ, Açıkgöz B. “Servikal Vertebra Kırıklarının Tedavisinde Anterior Plaklama İle Stabilizasyon”. TND 10. Bilimsel Kongresi (Poster), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 9, sy:351, 1996

D23. Berker M, Açıkgöz B, Özgen T, Gündoğdu S. “Kafa Kaidesi Kırıklarında Erken Dura Onarımı”. TND 9. Bilimsel Kongresi (Poster), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 8, sy:42, 1996

D24. Berker M, Palaoğlu S, Özcan OE, Erbengi A. “Fetal Pineal Bez Transplantasyonunun Kollajen Yaşlanması Üzerine Olan Etkisi”. TND 9. Bilimsel Kongresi (Sözlü), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 8, sy:181, 1996

D25. Berker M, Tahta K, Özgen T, Erbengi A. “Çocukluk Çağı Hipofiz Adenomları”. TND 6. Bilimsel Kongresi (poster) . Ürgüp, Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 5, sy:47, 1992

D26. Berker M, Çolak A, Tahta K, Özcan OE. “Angiografisi occult Arteriovenöz Malformasyonlar”. TND 5. Bilimsel Kongresi (poster), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 4, sy:10, 1991

D27. Çolak A, Caymaz O, Berker M, Müderrisoğlu M, Özgen T, Oto A. “Subaraknoid Kanamalarda Elektrokardigrafik Değişiklikler”. TND 5. Bilimsel Kongresi (poster), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 4, sy:14, 1991

D28. Çolak A, Berker M, Özgen T. “Subaraknoid kanamada serum enzim ve elektrolit değişiklikleri; Bu değişikliklerle klinik grade ve kanama günleri arasındaki ilişki”. TND 5. Bilimsel Kongresi (poster), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 4, sy:15, 1991

D29. Bavbek M, Berker M, Caner H, Özcan OE. “Subaraknoid kanamalı Hastalarda Kan Beyaz Küre Sayısı ve Bunun prognosa yönelik Yorumu”. TND 5. Bilimsel Kongresi (poster), Çeşme. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 4, sy:16, 1991

D30. Berker M, Akkurt C, Açıkgöz B, Gürçay Ö. “Supratentorial Gliomalarda Rekürrens.” TND 4. Bilimsel Kongresi (poster), Güllük, 1990. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 3, sy:62, 1991

D31. Öge K, Açıkgöz B, Berker M, Eryılmaz M, Benli K. “Glioblastom Multiformeler”. TND 4. Bilimsel Kongresi (poster), Güllük, 1990. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 3, sy:68, 1991

D32. Berker M, Belen D, Tahta K, Aypar Ü, Özgen T. “Glial Tümör Cerrahisinde Preoperatif, Peroperatif ve Postoperatif Medikasyonlar”. TND 4. Bilimsel Kongresi (poster), Güllük, 1990. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 3, sy:70, 1991

D33. Berker M, Çolak A, İnci S, Özcan OE, Özgen T, Erbengi A, Aypar Ü, Önol B. “Posterior Fossa Epandimomları ve Epandimoblastomları”. TND 3. Bilimsel Kongresi (sözlü), Antalya, 1989. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 2, sy:27-28, 1990

D34. Palaoğlu S, Berker M, Belen D, Özcan OE, Benli K, Gürçay Ö, Sağlam S, Bertan V, Erbengi A, Önol B, Aypar Ü. “Posterior Fossa Astrositomları”. TND 3. Bilimsel Kongresi (poster), Antalya, 1989. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 2, sy:70-73, 1990

D35. Akkurt C, Belen D, Berker M, Özcan OE, Özgen T, Erbengi A. “Suboksipital trigeminal rizotomi”. TND 3. Bilimsel Kongresi (sözlü), Antalya, 1989. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 2, sy:135-140, 1990

D36. Çolak A, Berker M, Belen D, Özcan OE, Özgen T, Bertan V, Erbengi A. “Oksipital Ensefaloseller”. TND 3. Bilimsel Kongresi (sözlü), Antalya, 1989. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 2, sy:155-157, 1990

D37. Tekkök İH, Akkurt C, Berker M, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Bertan V, Erbengi A. “Oturur Pozisyonda Yapılan Posterior Fossa Cerrahisine Bağlı Gelişen Pnömosefali”. TND 3. Bilimsel Kongresi (poster), Antalya, 1989. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 2, sy:209-211, 1990

D38. Çolak A, Berker M, İnci S, Benli K, Özcan OE, Erbengi A. Oksipital Çökme Kırıkları. TND 3. Bilimsel Kongresi (poster), Antalya, 1989. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 2, sy:217-219, 1990

D39. Öge K, Caner H, Berker M, Peker S, Özgen T, Bertan , Erbengi A. “Lomber İntervertebral Disk Hastalığı”. TND 2. Bilimsel Kongresi (poster), Antalya, 1988. Türk Nöroşirürji dergisi, Ek 1, sy:16, 1989.

D40. Berker M, Bal E, Söylemezoğlu F, Akalan N. Kraniyofarengiyom tedavisinde genişletilmiş endoskopik endonasal transsfenoidal cerrahi:cerrahi teknik ve sonuçlarımız. TND 25. Bilimsel Kongresi, Sözlü sunum (SS-073) 22-26 Nisan Antalya 2011. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21, Ek sayı, sayfa :71, 2011

D41. Şanverdi E, Berker M, Ayhan S, Oğuz KK. 515 olguluk Endsokopik Transsfenoidal serisisnde sfenoid sinus pnömotizasyonunun degerlendirirlmesi TND 25. Bilimsel Kongresi, Tartışmalı Poster sunum (TPS-048), 22-26 Nisan Antalya 2011. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21, Ek sayı, sayfa :107, 2011

D42. Çakıcı N, Berker M, Mocan BÖ, Önerci M. Riskli bir varyasyon : Karotid kanal dehissans. TND 25. Bilimsel Kongresi, Tartışmalı Poster sunum (TPS-050), 22-26 Nisan Antalya 2011. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21, Ek sayı, sayfa :108, 2011

D43. Çakıcı N, Berker M, Söylemezoğlu F.Nöropil benzeri adalar içeren glionöronal tümörde rekürrens ve reoperasyon: Olgu sunumu. TND 25. Bilimsel Kongresi, Tartışmalı Poster sunum (TPS-063), 22-26 Nisan Antalya 2011. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21, Ek sayı, sayfa :113, 2011

D44. Berker M, Yücel T, Önerci M, Akalan N. Sellar patolojilere endoskopik yaklaşım, Hacettepe deneyimi. Türk Nöroşirürji derneği- XXI. Bilimsel Kongresi- Sözlü sunum .(SS-159) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 17 Ek sayı. Sy:82, 2007

D45. Berker M., Işıkay İ, Palaoğlu S. Lomber stenoz cerrahisinde minimal invasiv yaklaşım;tek taraflı laminotomi bilateral dekompresyon. Türk Nöroşirürji derneği- XXI. Bilimsel Kongresi- Tartışmalı Poster sunum . (TPS-039) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 17 Ek sayı. Sy:95, 2007

D46. Narin F., Mut M., Özgen B., Berker M. Travmatik ICA diseksiyonu spontan regresyonu. Türk Nöroşirürji derneği- XXII. Bilimsel Kongresi- Elektronik Poster sunum . (EPS-201) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 18 Ek sayı. Sy:157, 2008

D47. Işıkay A, Berker M. Büyüme hormonusalgılayan hipofiz adenomunun ekilim metastazı. Türk Nöroşirürji derneği- XXII. Bilimsel Kongresi- Elektronik Poster sunum . (EPS-171) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 18 Ek sayı. Sy:149, 2008

D48. Hazer BD, Berker M, Söylemezoğlu F. Nörohipofiz dokusunun granüler hücreli tümörü.vaka sunumu. Türk Nöroşirürji derneği- XXII. Bilimsel Kongresi- Elektronik Poster sunum . (EPS-172) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 18 Ek sayı. Sy:149, 2008

D49. Işıkay A, Ayhan S, Berker M, Palaoğlu S. Endokrin inaktif hipofiz adenomunun spontan regresyonu. Türk Nöroşirürji derneği- XXII. Bilimsel Kongresi- Elektronik Poster sunum . (EPS-183) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 18 Ek sayı. Sy:152, 2008

D50. Kacar S, Berker M, Bakır S, Mutlu G, Toruk H, Sağlam N. Endoskopik hipofiz cerrahisinde ameliyathane hemşiresinin sorumlulukları ve rolü. Türk Nöroşirürji derneği-23. Bilimsel Kongresi- Nöroşirürji hemşireliği tartışmalı poster snum . (TPS-04) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 19 Ek sayı. Sy:246, 2009

D51. Berker M, Bal E, Söylemezoğlu F. Endoskopik hipofiz cerrahisinde atipik hipfiz adenomlarının klink seyri. Türk Nöroşirürji derneği- 24. Bilimsel Kongresi- Tartışmalı Poster sunum . (TPS-57) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 20 Ek sayı. Sy:105, 2010

D52. Berker M, Işıkay İ, Hazer B, Alper Gürlek, Bayraktar M, Yücel T. Hacettepe Nöroşirürjide 4 yılda 413 endoskopik transsfenoidal girişimin sonuçları. Türk Nöroşirürji derneği- 24. Bilimsel Kongresi- Elektronik Poster sunum . (EPS-361) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 20 Ek sayı. Sy:234, 2010

D53. Berker M., Hazer B, Işıkay İ, Yücel T, Aldur M. Sellar parasellar bölge cerrahisi komplikasyonları- önlemler ve çözüm önerileri. Türk Nöroşirürji derneği- 24. Bilimsel Kongresi- Sözlü sunum . (SS-99) Antalya. Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 20 Ek sayı. Sy:77, 2010

D54. Hazer DB, Berker M, Söylemezoğlu F. Kalsifiye prolaktinoma. Türk Nöroşirürji derneği- 24. Bilimsel Kongresi- Elektronik Poster sunum . (EPS-108) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 20 Ek sayı. Sy:153, 2010

D55. Berker M, Işıkay İ, Gürlek A, Bayraktar M, Söylemezoğlu F. Endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi 56 Cushing vakasının sonuçları Türk Nöroşirürji derneği- 24. Bilimsel Kongresi- Sözlü sunum . (SS-102) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 20 Ek sayı. Sy:78, 2010

D56. Berker M, Hazer B, Çehreli M, Salmon P. Akça K, Tekdemir İ. Hipofiz adenomlarında sella tabanının mikrofokus CT ile degerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji derneği- 24. Bilimsel Kongresi- Elektronik Poster sunum . (EPS-29) Antalya .Türk Nöroşirürji dergisi Cilt 20 Ek sayı. Sy:128, 2010

D57.  Cagiltay, N. E., Hanalioğlu, S., Isikay, I., Berker, M. (2015). Simülasyon teknolojisi ile zenginleştirilmiş endo-nöroşirurji eğitimi modeli: Endoskopik hipofiz cerrahisi için örnek bir çalışma, Türk Nöröşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015.